Новини

ЦПО "ИНТЕРА" ООД" честити коледните и новогодишни празници на всички българи!

В приказната коледна вечер зимни акорди се чуват, 
по прозорците неспирно играят замръзнали клони, 
ветровете вдигат снежни кълба до небето и се надуват, 
а от елхичките бели снега бавно като пепел се рони. 
В празничната вечер желам  щастие и радост за цяла България 
веселие, усмивки и успешни дни през Новата година!

 

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД рекламира Центъра си по медиация

С оглед въвеждането на задължителна медиация в сферата на спорове, отнасящи се като предмет на семейната медиация от 2018 година в България, /по италиански правораздавателен модел/, както и напътването за използване на процедура по медиация залегнал в чл. 321, ал.2 на нашия граждански процесуален кодекс е предвидено, че след разрешаването на предварителните въпроси и тези по редовността на исковата молба съдът е длъжен отново да напъти страните към медиация по отношение на семейните спорове.

Сертифициращо обучение по медиация 02.09.2017 г. - 17.09.2017 г. /3 последователни уикенда/

Успешно завърши поредното сертифициращо обучение за медиатори. Броят на лицензираните медиатори в единния регистър на министерството на правосъдието отново се увеличи.Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Съвсем скоро очаквайте да обявим новите дати за обучения!

Сертифициращо обучение по медиация 02.09.2017 г. - 17.09.2017 г. /3 последователни уикенда/

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички, които проявяват интерес на 02,09,2017 г. , да вземат участие в обучение за медиатори, да получат удостоверение за правоспособност и да се впишат в Единния регистър на медиаторите. 
Сертифициращото обучение ще се провежда в залите на Хотел "Интелкооп" - гр.Пловдив, адрес бул. "Христо Ботев" 92- в сградата на Рилон Център.

Сертифициращо обучение по медиация 17.06.2017 г. - 02.07.2017 г. /3 последователни уикенда/

Успешно завърши поредното сертифициращо обучение за медиатори. Броят на лицензираните медиатори в единния регистър на министерството на правосъдието отново се увеличи.Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Съвсем скоро очаквайте да обявим новите дати за обучения!

Сертифициращо обучение по медиация 20.05.2017 г. - 05.06.2017 г. /3 последователни уикенда/

"Център за професионално обучение ИНТЕРА" ООД успешно проведе сертифициращо обучение с участието на социални работници, педагози и служители на Община Първомай, специализирани в борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица с оглед интегрирането на швейцарския модел на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“  по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с участие на Минис

Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица - в периода 29.05.2017 г. - 03.06.2017 г.

С радост искаме да Ви споделим, че успешно се проведе семинар на тема "Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица" по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“  по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с участие на Министерство на правосъдието и медиатори и обучаващи организации от цяла България.

Основен обучител и водещ медиатор - Димитър Андреев Димитров

Димитър Андреев Димитров вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България под номер 20140523006 от 2014 година. Професия - юрисконсулт, икономист; Образование – магистър по Право и Международни икономически отношения, както и бакалавър по Макроикономика в Пловдивски университет. Основен обучител по всички видове медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от 2015 година. Видове медиация,  по които работи от 4 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни.

Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица

ОТНОСНО:  Провеждане на "обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица" по проект "Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие" по тематичен фонд "Сигурност" на Българо-Швейцарската програма за сътрудничество, изпълняван от Министерството на правосъдието, в периода 29 май - 3 юни т.г. в гр.Варна ще се проведе горепосоченото обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица.

На 07.02.2017 година АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА одобри ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ за доставчик на обучение по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“  ООД е одобрен доставчик на обучение по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“ и е включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г. с подписано споразумение на 07.02.2017 година.

 

Страници

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година

Subscribe to Новини