Основен обучител и водещ медиатор - Димитър Андреев Димитров

Димитър Андреев Димитров вписан в Единния регистър на медиаторите към Министерството на правосъдието на Република България под номер 20140523006 от 2014 година. Професия - юрисконсулт, икономист; Образование – магистър по Право и Международни икономически отношения, както и бакалавър по Макроикономика в Пловдивски университет. Основен обучител по всички видове медиация към ЦПО „Интера“ ООД ПЛОВДИВ от 2015 година. Видове медиация,  по които работи от 4 години са семейни, търговски, граждански, трудови, спорове свързани с права на потребители, административни.

Работни езици български и английски.

Контакти - телефон за връзка 0878623897.

Фейсбук страница: https://www.facebook.com/people/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%...

Имейл: dimitrov_mediator@abv.bg.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година