Семинари

 

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД предлага и семинарни обучения, тип сертифициращи обучения за част от професии,

в рамките на два дни, на следните теми:

„Работа в екип“

„Ангажиране и Мотивация на персонала“

„Разработване и управление на проекти“

„Лидерство и лидерски стилове“

„Умение за водене на преговори и решаване на конфликти“

„Управление на времето. Делегиране и контрол на изпълнението на работните задачи“

„Управление на Човешките ресурси. Оценяване и възнаграждение на персонала"

„Как да продаваме успешно. Седемте основни стъпки в продажбите“

„Динамика на комуникацията с трудни партньори“

„Умения за презентиране“

„Комуникационни умения за мениджъри“

„Развитие на персонала. Изграждане и развитие на успешен екип“

„Провеждане на ефективни работни срещи. Доклади и отчетност на изпълнението“

„Управление на времето и приоритетите в работата"

„Как да спечелим от недоволните клиенти. Управление на оплакванията"

„Административно право – комуникация с държавните институции“

„Трудово, осигурително и облигационно право“

„Здравословни и безопасни условия на труда“

„Първа медицинска долекарска помощ“

‚Безопасност при работа в зависимост от съответната професия“

„Подбор на персонал и управление на човешките ресурси“,

завършващи с издаване на сертфикат или удостоверение спрямо нуждите на всеки един индивидуален курсист. Както и семинари на всички теми, свързани с лиценизраните професии (10 на брой) и специалности (27 на брой) на ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД.

Горепосочените обучения са подходящи за дружества и фирми, сертифицирани по ISO, мениджъри, управленски кадри, както и за всички, които искат да повишат степента или нивото на персонала си.

Както и някои от необходимите семинари и курсове пред Фонд „Земеделие“:

Усъвършенстване знанията по агроекология” необходим по Мярка 214   

„Агроекологични плащания” и Мярка 11 „Биологично земеделие”

„Стартова помощ за развитието на малки стопанства”

„Агроекология и биологично пчеларство“ - необходими при кандидатстване по ПРСР

2014-2020 година и Националната пчеларска програма

Дългосрочни курсове – 150 часови

В направление 621 „Растениевъдство и животновъдство”

Интензивен курс „Фермер”

Курс „Фермер- Пчелар”

В направление Икономист -34512103 „Земеделско стопанство”

курс „Икономика на земеделското стопанство”.

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година