Предупредително съобщение

This form is improperly configured. Contact the administrator.

Заявка за обучение с ваучери

С настоящия формуляр можете да заявите участие в обучение провеждано в ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “И Н Т Е Р А“  ООД, който е одобрен доставчик на обучение по „ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА – РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИ-ТЕ РЕСУРСИ 2014-2020“, процедура Ваучери за заети лица. и е включен в списъка с доставчици на обучение, утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г. с подписано споразумение на 07.02.2017 година.

Въведете на кирилица имената на лицето, което ще се обучава!
Телефон за връзка с обучаемия
Въведете валиден адрес на електронна поща!
Моля, въведете град по местоживеене или месторабота, в зависимост от града, в който планирате да се обучавате!
Професионално обучение - въведете професия или опишете квалификация, която желаете

КОД

ПРОФЕСИЯ

КОД

СПЕЦИАЛНОСТ

СТЕПЕН

811030

Камериер

8110301

Хотелиерство

1

811070

Готвач

8110701

Производство на кулинарни изделия и напитки

2

811080

Сервитьор-барман

8110801

Обслужване на заведения в общественото хранене

2

812010

Организатор на туристическа агентска дейност

8120101

8120102

Организация на туризма и свободното време

Селски туризъм

3

3

861010

Охранител

8610101

8610102

8610103

Банкова охрана и инкасова дейност

Лична охрана

Физическа охрана на обекти

3

3

3

621060

Фермер

6210601

6210602

Земеделец

Производител на селскостопанска продукция

2

3

345120

Икономист

3451201

3451202

3451203

3451204

3451205

Индустрия

Търговия

Земеделско стопанство

Икономика и мениджмънт

Горско стопанство

3

3

3

3

3

341020

Продавач- консултант

3410201

Продавач- консултант

2

482030

Оператор на компютър

4820301

Текстообработване

1

582030

Строител

5820302

5820303

5820304

5820305

5820306

5820307

5820309

5820310

5820311

5820312

Кофражи

Армировка и бетон

Зидария

Мазилки и шпакловки

Вътрешни облицовки и настилки

Външни облицовки и настилки

Бояджийски работи

Строително дърводелство

Строително тенекеджийство

Покриви

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Можете да отбележите повече от един!
Маркирайте желаното време на обучение!

Очаквайте представител на фирмата да се свърже с Вас за допълнителна информация по заявеното обучение !

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ ИЗБРАХТЕ   ЦПО “И Н Т Е Р А“  ООД

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година