Новини

Сертифициращо обучение по медиация 06.08.2016 г. - 21.08.2016 г. /3 последователни уикенда/

Успешно завърши поредното сертифициращо обучение за медиатори. Броят на лицензираните медиатори в единния регистър на министерството на правосъдието отново се увеличи.Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Съвсем скоро очаквайте да обявим новите дати за обучения!

Сертифициращо обучение по медиация 06.08.2016 г. - 21.08.2016 г. /3 последователни уикенда/

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички, които проявяват интерес на 06,08,2016 г. , да вземат участие в обучение за медиатори, да получат удостоверение за правоспособност и да се впишат в Единния регистър на медиаторите. 
Сертифициращото обучение ще се провежда в залите на Хотел "Интелкооп" - гр.Пловдив, адрес ул."Константин Нунков" 14а.

Сертифициращо обучение по медиация 02.04.2016 г. - 17.04.2016 г. /3 последователни уикенда/

Уважаеми приятели, успешно завърши поредният курс по медиация. Лицензираните медиатори в България нараснаха с нови членове. Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити! Съвсем скоро очаквайте да обявим новите дати за обучения!

Сертифициращо обучение по медиация 02.04.2016 г. - 17.04.2016 г. /3 последователни уикенда/

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички, които проявяват интерес, на 02,04,2016 г. да вземат участие в обучение за медиатори, да получат удостоверение за правоспособност и да се впишат в Единния регистър на медиаторите. 
Сртифициращото обучение ще се провежда в залите на Хотел "Интелкооп" - гр.Пловдив, адрес ул."Константин Нунков" 14а.

Сертифициращо обучение по медиация - 3 уикенда /20.02.2016 г. - 06.03.2016 г./

Скъпи приятели, днес на 06.03. 2016 г.
успешно приключи 64 часовото обучение по медиация, стартирало на 20.02.2016 г. Щастливи сме, че се запознахме с толкова ученолюбиви и старателни курсисти и сме уверени в техния успех като медиатори.

Сертифициращо обучение по медиация - 3 уикенда /20.02.2016 г. - 06.03.2016 г./

Център за професионално обучение „ИНТЕРА“ кани всички нa 20.02.2016 година, които проявяват интерес, да вземат участие в обучение за медиатори за получаване на удостоверение за правоспособност и вписване в Единния регистър на медиаторите.

Страници

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година

Subscribe to Новини