Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица - в периода 29.05.2017 г. - 03.06.2017 г.

С радост искаме да Ви споделим, че успешно се проведе семинар на тема "Провеждане на обучение по медиация в наказателното производство с участие на непълнолетни лица" по проект „Укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие“  по Тематичен фонд „Сигурност“ на Българо-швейцарската програма за сътрудничество с участие на Министерство на правосъдието и медиатори и обучаващи организации от цяла България. "Център за професионално обучение "ИНТЕРА" ООД" беше изпратил двама свои представители - медиатори: г-н Димитър Димитров и г-н Николай Шенков на семинара с.Шкорпиловци.

Засегнатите теми бяха -

  • Правата на детето, Конвенцията; Нейното приложение в България
  • Основните международни стандарти в областта на детското правосъдие
  • Влияние на международните стандарти върху българското законодателство и практика
  • Подходи към съдебната система за непълнолетни и възстановителното правосъдие
  • Основни принципи в развитието на детето
  • Системата на медиацията
  • Сътрудничество със съдилищата и случаи, отнасящи се до медиация
  • Прилагане на споразумения в резултат на медиация
  • Семейни конфликти и медиация в наказателното производство

 

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година