Обучения

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД е един нов и амбициозен продукт, създаден, за да отговори на всички изисквания за качествено и съвременно обучение, съобразено с новите европейски изисквания в образованието.

ЦЕНТЪР ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ “ИНТЕРА“ ООД провежда пълни и частични обучения, съгласно посочените професии/специалности и/или ключови компетентности. Както е и  един от малкото центрове в страната за обучение на медиатори,

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година