Преподаватели

Списък на преподавателите:

 

1. Димитър Андреев Димитров

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Юрист, Международни икономически отношения, Макроикономика

Професионално направление: Медиация, Счетоводство и данъчно облагане; Търговия на едро и дребно; Администрация и управление;  Секретарски и административни офис дейности

Медиатор, записан в единния регистър по медиация с удостоверение номер 6 от 23.05.2014 г. Притежаващ юридическа правоспособност.


2. Мария Георгиева Торозова

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Икономист счетоводител

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане; Търговия на едро и дребно;

Финанси, банково и застрахователно дело; Администрация и управление; Секретарски и административни офис дейности; Трудов живот

Дългогодишен и доказан учител по счетоводство в Национална търговска гимназия гр.Пловдив от 1987 г досега


3. Невянка Иванова Торозова

Образователно-квалификационна степен: висше - бакалавър

Специалност по диплома: Инженер технолог

Професионално направление: Архитектура, урбанизъм и геодезия; Строителство; Производствени технологии – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло; Трудов живот

Учител по технологиите на мебелното производство, проектиране на мебели и интериор, архитектура, перспектива, стилознание и композиция.


4. Атанаска Димитрова Андреева

Образователно-квалификационна степен: висше - бакалавър

Специалност по диплома: Учител специализация музика

Професионално направление: Музикални и сценични изкуства; Пътувания, туризъм и свободното време; Трудов живот

Начален педагог и специализация музикални и сценични изкуства, пътувания, туризъм.


5. Иван Влашев Манолов

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Треньор по кудо

Професионално направление: Сигурност

През 2010 г.: приз от „Българска Кудо Федерация“ за изключителен принос и развитие на „Кудото“ в България, през  2011 г. – приз от „Българска Кудо Федерация“ за треньор на годината. През 2010 г. става старши треньор на националния отбор по „Кудо“ в България и технически директор на „Българска Кудо Федерация“, а през 2013 г. неин вицепрезидент.


6. Бирхан Фарук Аптулов

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Треньор по кудо

Професионално направление: Сигурност

През 2010 г. взима участие на Балканско състезание по „Кудо“, и се класира на почетното  първо място, става отворен балкански шампион по „Кудо“.

През 2011 г. е награден за  спортист на годината от  „Българска Кудо Федерация“.

През 2013 г. взима участие на Източноевропейско състезание по „Кудо“, което беше /отворено/ за участие и от други държави, например Япония също взе участие във форума и финиширах на почетното  първо място, става отворен източноевропейски шампион по „Кудо“.

През 2014 г. взима участие на Световно състезание по „Кудо“ в град Токи – Япония и се класирах на почетното  шесто място.

В момента е помощник треньор по „Кудо“ в  СК"Виктори-1" .


7. Георги Николаев Колев

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Майстор по ремонт на ръчно огнестрелно оръжие

Преподавателска дейност: преподава в професионални направления:

Професионално направление: Сигурност

Отговорник на стрелбищен комплекс и инструктор по стрелба към Армейски Спортен Клуб  "Тракия".


8. Петър Йорданов Кацаров

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Учител по практика промишлено и градско строителство

Професионално направление: Строителство


9. Снежан Николов Камишев

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Учител по практика - ковачество

Професионално направление: Строителство

ПГСТ „Пеньо Пенев“    Учител – Обучение на ученици по практика на специалността


10. Гено Йорданов Пепелянков

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Агроном лозароградинар

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство; Градинарство (паркове и градини)

Член на ПКАНВМ към НАОА-София; Ръководител на екип по подготовка на самооценяващи доклади за обучение към АУ-Пловдив и ВУЗК-Пловдив във връзка с акредитации; Участие в проекти по програмите: Леонардо да Винчи, Еразмус, Темпус и Комениус. 


11. Златка Янкова Стоянова

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Учител по математика и информатика

Професионално направление: Компютърни науки; Приложна информатика

Учител по информатика и информационни технологии, ръководител на компютърен кабинет в ПГВАД “Христо Ботев“ Пловдив.


12. Георги Ангелов Москов

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Агроном растениевъд

Професионално направление: Растениевъдство и животновъдство; Градинарство (паркове и градини)

Доцент доктор ВАК, доктор хонорис кауза на ВУАРР Пловдив, почетен знак на Община Пловдив, почетен знак на Съюза на учените в България, съавтор на сорт зимна мека пшеница „Момчил“, автор на седем учебника, както и на 80 научни публикации


13. Владка Миткова Маринова

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Дипломиран икономист-организатор в промишленото производство

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане; Макроикономика; Микроикономика; Статистика; Администрация и управление; Секретарски и административни офис дейности

Дългогодишен и доказан учител по икономически правни дисциплини в Национална търговска гимназия гр.Пловдив от 1994 г досега


14. Величка Владимирова Дръндарева

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Икономист счетоводител

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане; Финанси, банково и застрахователно дело; Администрация и управление; Секретарски и административни офис дейности

Учител по икономически правни дисциплини в Национална търговска гимназия гр.Пловдив от 2007 г досега. Трудов стаж в сферата на статистиката, данъчната администрация, счетоводител на свободна практика


15. Димитър Георгиев Златанов

Образователно-квалификационна степен: висше - професионален бакалавър

Специалност по диплома: Аграрен икономист

Професионално направление: Счетоводство и данъчно облагане; Растениевъдство и животновъдство; Науки за земята; Горско стопанство; Градинарство (паркове и градини)

Земеделски производител


16. Панка Илиева Вълева

Образователно-квалификационна степен: висше - бакалавър

Специалност по диплома: Учител по Български език, по литература и история

Професионално направление: Търговия на едро и дребно; Трудов живот

Бакалавър, филолог историк, преподавател по български език

и история в СОУ „Черноризец храбър“ гр.Пловдив


17. Видин Стоянов Сукарев

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: История

Професионално направление: Пътувания, туризъм и свободното време

През 2005 печели докторантски конкурс по българска история при Аграрен университет – Пловдив; през есента на 2009 г. защитава дисертация и започва да извежда лекции и упражнения като хоноруван преподавател по избираемите дисциплини „Стопанска история” (за специалностите „Аграрен туризъм“ и „Аграрна икономика“), „Културно-историческо наследство и музейно дело” и „Краезнание” (за специалност „Аграрен туризъм”). Главен асистент в АУ от март 2013 г. Научната му дейност е свързана с изследвания в областта на културно-историческото наследство, историята на България през ХV–ХVІІ век и историята на Пловдив от ново и най-ново време. Участвал съм в подготовката и осъществяването на много музейни изложби, една научно-изследователска експедиция и няколко национални научни конференции. Автор е на 1 монография (в съавторство) и 17 статии в научни издания.


18. Виолета Иванова Глушкова

Образователно-квалификационна степен: висше - магистър

Специалност по диплома: Туризъм

Професионално направление: Хранителни технологии; Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг; Пътувания, туризъм и свободното време

Преподавател по Английски език и Готварство

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година