Първото сертифициращо обучение по медиация за 2020 година завърши успешно на 19.01.2020 г.

Започнахме провеждането на сертифициращи обучения по медиация за 2020 година.

Броят на лицензираните медиатори в единния регистър на министерството на правосъдието отново се увеличават. Поздравяваме участниците в курса за старанието и успешно положените изпити!

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година