Завърши успешно поредното обучение по медиация за периода от 07 до 28 септември 2020 година

В условията на пандемия, спазвайки всички противоепидемични мерки обучихме успешно нови медиатори. Очаквайте дистанционните ни курсове!

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година