Дистанционни курсове с 15 % отстъпка

Във връзка със създалото се извънредно положение в България заради пандемията от Коронавирус
екипът на Център за професионално обучение ИНТЕРА иска да уведоми всички граждани, че могат да се възползват от дистанционна форма на обучение за всички предлагани курсове в Центъра с 15 % отстъпка от нормалните цени до края на цялата 2020 година! Свържете се с нас, останете си вкъщи, спасете живот!

Одобрен доставчик на обучение, предоставящ обучение по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси 2014-2020".

Център за професионално обучение "ИНТЕРА" е включен в списъка с доставчици на обучение,

утвърден от изпълнотелния директор на АГЕНЦИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА, съгласно чл.7, ал.2, от ПМС 280/2015 г.

с подписано споразумение на 07.02.2017 година